De armoede in België

Totale bevolking met armoederisico

BELGÏE14.9% van de bevolking (of bijna 1 op 7)
VLAANDEREN 9,8% van de bevolking (of bijna 1 op 10)
WALLONIE 19,2% van de bevolking (of bijna 1 op 5)
BRUSSEL 32,5% van de bevolking (of bijna 1 op 3)
Kinderen met armoederisico 23,2% (1 kind op 4)
Uitstellen of annuleren van gezondheidszorgen omwille van armoede 19,2% (1 persoon op 5)

 

Bijna 300.000 personen hebben in België voedselhulp nodig.
In 2017 hebben de Voedselbanken 157.151 minderbedeelden kunnen helpen.

Help ons helpen!

 

GEHOLPEN MINDERBEDEELDEN