Doe een gift in specie aan de Voedselbanken

Alle giften zijn welkom om de Voedselbanken te helpen. De giften kunnen ofwel op punctuele wijze overgemaakt worden, ofwel via een permanent order (maandelijks, driemaandelijks) ten voordele van de Voedselbanken.

Wij rekenen op uw steun.

In naam van de minderbedeelden, bedanken wij u van harte voor uw vrijgevigheid.

 

OF
BE48 7333 7333 3327