Het legaat, een gift via testament

Een testament opmaken is eenvoudig. Het feit van een deel van uw goederen na te laten aan de Voedselbanken verandert het in een weldaad die een beslissende invloed zal uitoefenen op het leven van de minderbedeelden in België.

Helpt ons onze dagelijkse strijd tegen honger en armoede te stabiliseren en te winnen!

Brochure downloaden