De Voedselbanken in enkele woorden

De Voedselbanken zijn ontstaan uit een dubbele uitdaging “ STRIJD TEGEN VOEDSELVERSPILLING EN TEGEN HONGER”. Deze twee aspecten zijn nauw met elkaar verbonden en liggen aan de basis van de specificiteit van de Voedselbanken, die de ene uitdaging gebruiken om de andere te realiseren.

Voedselbanken zijn distributiebedrijven maar wel van een bijzondere aard. Zij kunnen vergeleken worden met groothandelaars in voedingswaren, maar zij kopen noch verkopen. De voedseloverschotten afkomstig van de Europese Unie, van de voedingsnijverheid, van de voedingsdistributie, van voedselinzamelingen en van groenten – en fruitveilingen worden hun gratis geschonken en worden via een netwerk van caritatieve verenigingen gratis aan minderbedeelden uitgedeeld.

Onze opdracht - Onze waarden

De Voedselbanken

Gift
 

Waar ons vinden?
 

 

Cijfers met betrekking tot 2017

Ingezamelde levensmiddelen

16488 ton

Ten voordele van

157151 minderbedeelden

Verdeeld door

641 caritatieve verenigingen

Met behulp van

303 vrijwilligers

Zij steunen ons