Blason royal

H.K.H. Prinses Astrid heeft aanvaard de Belgische Federatie van Voedselbanken onder haar Hoge Bescherming te plaatsen

 

De Voedselbanken in enkele woorden

De missie van de Voedselbanken: “DE STRIJD TEGEN HONGER EN VOEDSELVERSPILLING ALSOOK DE RE-INTEGRATIE VAN MENSEN IN ARMOEDE VIA SOCIALE TEWERKSTELLING”. Voedselbanken zijn distributiebedrijven maar wel van een bijzondere aard. Zij kunnen vergeleken worden met groothandelaars in voedingswaren, maar zij kopen noch verkopen. De voedseloverschotten afkomstig van de Europese Unie, van de voedingsnijverheid, van de voedingsdistributie, van voedselinzamelingen en van groenten – en fruitveilingen worden hun gratis geschonken en worden via een netwerk van aangesloten caritatieve verenigingen gratis aan de meestbehoevenden uitgedeeld.

 

Vrijwilligers
Voedselin-
zamelingen

Permanente vrijwilligers

Gift
 

Schenking van Goederen

Schenking van Goederen
 

Waar ons vinden?
 

 

Cijfers met betrekking tot 2018

Ingezamelde levensmiddelen

15351 ton

Ten voordele van

159081 minderbedeelden

Verdeeld door

623 caritatieve verenigingen

Met behulp van

305 vrijwilligers

Zij steunen ons